هفت قله بلند
ایران با اسکی

 صعود با اسکی به قله های دماوند ، علم کوه ، سبلان ، کازبک ۵۰۳۳ ، موستاق آتا ۷۵۴۶ (در مدت ۲۷ ساعت صعود و فرود از بیس کمپ) ، ماناسلو ۸۱۶۳ ، گاشربروم۲ تا ارتفاع ۷۸۰۰ با اسکی .

صعود به هفت
قله بلند ایران

فرهنگ سازی برای تشکیل تیم های حرفه ای با سبک صعود های کوهنوردی به روز دنیا و کوهنوردی با اسکی برای صعودهای داخلی و برون مرزی

یک عنوان
نمونه دیگر

فرهنگ سازی برای تشکیل تیم های حرفه ای با سبک صعود های کوهنوردی به روز دنیا و کوهنوردی با اسکی برای صعودهای داخلی و برون مرزی

اتاق مهمانها

فرهنگ سازی برای تشکیل تیم های حرفه ای با سبک صعود های کوهنوردی به روز دنیا و کوهنوردی با اسکی برای صعودهای داخلی و برون مرزی

از:

1800000 تومان

صبحانه و غذا

فرهنگ سازی برای تشکیل تیم های حرفه ای با سبک صعود های کوهنوردی به روز دنیا و کوهنوردی با اسکی برای صعودهای داخلی و برون مرزی

از:

1200000 تومان

ورزش

فرهنگ سازی برای تشکیل تیم های حرفه ای با سبک صعود های کوهنوردی به روز دنیا و کوهنوردی با اسکی برای صعودهای داخلی و برون مرزی

از:

1400000 تومان