سفرنامه ها

آموزش حرفه ای رانندگی آفرود

در سفر های اکوسافاری امکان رزرو دوره های آموزشی حرفه ای رانندگی آفرود مقدور می باشد

هزینه دوره آموزش خصوصی آفرود مبلغ 12 م می باشد و هر سفر فقط برای یک خودرو امکان پذیر است

گالری تصاویر